Talentum; brede schoolarrangement is een gesubsidieerd project vanuit de gemeente en het rijk. Dit project is ondergebracht bij de SchoolAdviesDienst (SAD).

Het rijk heeft een stimuleringsregeling ontwikkeld om initiatieven te bevorderen als het gaat om de samenwerking tussen scholen en de genoemde organisaties door het aanstellen van een combinatiefunctionaris. Doel van deze regeling is:

 • Stimulering van de uitbreiding van het sportieve en culturele aanbod in het primair zowel als in het voortgezet onderwijs.
 • Versterking van sport- en spelverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van deze verenigingen in het onderwijs, de buitenschoolse opvang en de wijk.
 • Stimuleren van dagelijkse sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen.
 • Bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met een of meer kunst- en cultuurvormen en de beoefening ervan stimuleren.
 • Het bevorderen dat gezondheid en leefbaarheid in de wijk worden gestimuleerd.
Voor Wassenaar betekent dit:
 • Zoeken naar mogelijkheden voor het vormen van een sluitend netwerk als het gaat om het optimaliseren van opvoedingsmogelijkheden en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheid aan kinderen en jongeren.
 • Zorgen voor een vraaggericht en evenwichtig aanbod van schoolse- en niet-schoolse activiteiten op het gebied van; zorg, welzijn, cultuur, duurzaamheid, techniek en sport.
De algemene subdoelen zijn hierbij:
 • Het bevorderen en stimuleren van de sociale cohesie in (buurt, sport, cultuur-) verenigingen en het jeugd- en welzijnswerk;
 • Het bevorderen van sportdeelname door jongeren ter voorkoming van bewegingsarmoede en daarmee obesitas.
 • Het bevorderen van cultuurparticipatie door het ontwikkelen van programma’s voor kunst en cultuur.
 • Het bevorderen van educatie op het gebied van natuur, techniek en wetenschap door het ontwikkelen van programma’s.
 • Het bieden van een veilig en gezond leefklimaat waarbinnen kinderen zich optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
 

Quizzzzzzzz vraag

Je kan me niet zien, maar als je weet wat ik ben dan ben ik het niet meer. Rara wat ben ik?

Antwoord: Een geheim!

De mop van deze maand

Een dame van rond de 75 jaar rijdt met haar splinternieuwe Ferrari op de A67 ongeveer 66 km/h. Een stel agenten in een politie busje merken dit op en zetten de dame bij de eerstvolgende afrit aan de kant. Eén van de agenten stapt uit, loopt naar de Ferrari en vraagt de dame haar raampje naar beneden te doen. De agent ziet dat er een bejaarde dame achter het stuur zit en vraagt: “Mevrouw, u rijdt hier op een snelweg en de minimum snelheid is hier 80 km/h…” “Is dat zo?” vraagt de dame, “Ik zag een stukje terug een bord met A67 en nam aan dat ik hier maar 67 mocht rijden!”. Naast de dame zit een oud manneke te rillen als een rietje. De politieagent is zichtbaar geamuseerd door de situatie en zegt: “Wat is er meneer? Gaat het wat te snel voor u?”. De oude man snauwt: “Wil je alsjeblieft je mond houden, we komen net van de N219 !!! ” .Meer moppen: http://www.debestemoppen.nl

Twee slakken staan bij een zebrapad zegt de een tegen de ander: 'Zullen we nu maar oversteken?' Zegt de ander: 'Nee, ben je gek? Over een uur komt de bus al!


engelsevlag

SchoolAdviesDienst Wassenaar

Talentum is een onderdeel van SchoolAdviesDienst (SAD) Wassenaar

SAD

Zoek op de website

Go to top

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken voor onze bezoekers en uw instellingen en voorkeuren te onthouden.