Artikelindex

Talentum; brede schoolarrangement is een gesubsidieerd project vanuit de gemeente en het rijk. Dit project is ondergebracht bij de SchoolAdviesDienst (SAD).

Het rijk heeft een stimuleringsregeling ontwikkeld om initiatieven te bevorderen als het gaat om de samenwerking tussen scholen en de genoemde organisaties door het aanstellen van een combinatiefunctionaris. Doel van deze regeling is:

 • Stimulering van de uitbreiding van het sportieve en culturele aanbod in het primair zowel als in het voortgezet onderwijs.
 • Versterking van sport- en spelverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van deze verenigingen in het onderwijs, de buitenschoolse opvang en de wijk.
 • Stimuleren van dagelijkse sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen.
 • Bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met een of meer kunst- en cultuurvormen en de beoefening ervan stimuleren.
 • Het bevorderen dat gezondheid en leefbaarheid in de wijk worden gestimuleerd.
Voor Wassenaar betekent dit:
 • Zoeken naar mogelijkheden voor het vormen van een sluitend netwerk als het gaat om het optimaliseren van opvoedingsmogelijkheden en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheid aan kinderen en jongeren.
 • Zorgen voor een vraaggericht en evenwichtig aanbod van schoolse- en niet-schoolse activiteiten op het gebied van; zorg, welzijn, cultuur, duurzaamheid, techniek en sport.
De algemene subdoelen zijn hierbij:
 • Het bevorderen en stimuleren van de sociale cohesie in (buurt, sport, cultuur-) verenigingen en het jeugd- en welzijnswerk;
 • Het bevorderen van sportdeelname door jongeren ter voorkoming van bewegingsarmoede en daarmee obesitas.
 • Het bevorderen van cultuurparticipatie door het ontwikkelen van programma’s voor kunst en cultuur.
 • Het bevorderen van educatie op het gebied van natuur, techniek en wetenschap door het ontwikkelen van programma’s.
 • Het bieden van een veilig en gezond leefklimaat waarbinnen kinderen zich optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
 

Zoek op de website

Ga naar boven

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken voor onze bezoekers en uw instellingen en voorkeuren te onthouden.