• Kinderen hebben toestemming van hun ouders als zij het aanmeldformulier hebben ingevuld.
 • Ouders zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte gegevens zoals telefoonummers en mailadres.
 • Halen en brengen organiseren de ouders zelf.
 • Ouders en kinderen die meedoen met Talentumactiviteiten onderstrepen de doelstellingen en kernwaarden van Talentum.
 • Ouders geven bijzonderheden door, zowel medisch als psygologisch van aard, als dit van belang is voor een verantwoorde deelname van hun kind. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Denk hierbij een ziektes, doofheid, motorische stoornis, medicijnen ect.
 • Als kinderen meedoen aan activiteiten kunnen er foto’s en filmopnames gemaakt worden die voor social media gebruikt zouden kunnen worden, of voor een persbericht in de krant. Dit gebeurt uitsluitend na schriftelijke toestemming van de ouders tijdens registratie van hun kind op de website.
 • Kleding die de kinderen dragen tijdens deelname aan activiteiten dienen aangepast te zijn aan de activiteit. Dus sport- of vrijetijdskleding tijdens sport en bewegingslessen, en kleding die vuil mag worden tijdens kunst- en cultuurlessen.
 • Kinderen dienen tijdig afgemeld te worden als ze niet aanwezig kunnen zijn
  • Niet verschijnen zonder reden = ouders informeren
  • 2 x niet verschijnen zonder reden = bepaalde tijd uitgesloten worden van deelname
 • Het meedoen aan activiteiten is op eigen risico.
 • Talentum en de eigenaar van de gebruikte accommodatie kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor hetgeen gebeurt voor of na een activiteit. Hiervoor blijven de ouders te allen tijde verantwoordelijk. .

Zoek op de website

Ga naar boven

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken voor onze bezoekers en uw instellingen en voorkeuren te onthouden.